منبع تحت فشار 60 لیتری تیوپی زیلمت

  • نوع: منبع تیوپی
  • فشار کاری: 10 بار
  • مصرف: سیستم های آبرسانی خانگی و پکیج های گرمایشی