مشعل گازی گرم ایران مدل GNG/90/85M

سوخت مصرفی: گاز طبیعی
نحوه احتراق: مادولیتینگ
قدرت موتور: 26000 W
نوع دمپر هوا: اتوماتیک

دسته: