مشعل گازی گرم ایران مدل GNG-90/75M

سوخت مصرفی: گاز طبیعی
نحوه احتراق: سه مرحله ای
قدرت موتور: 18.500 W
برق مصرفی: سه فاز

دسته: