مشعل گازی گرم ایران مدل GNG-90/60M

سوخت مصرفی: گاز طبیعی
نحوه احتراق: مادولیتینگ
قدرت موتور: 18.500 W
قطر لوله شعله پوش: 41.5 سانتی متر

دسته: