مشعل گازی گرم ایران مدل GNG/90/5A

سوخت مصرفی: گاز طبیعی
نحوه احتراق: دو مرحله ای
قدرت موتور: 750 W
برق مصرفی: تک فاز

دسته: