مشعل گازی گرم ایران مدل GNG-90/50M

سوخت مصرفی: گاز طبیعی
نحوه احتراق: مادولیتینگ
قدرت موتور: 15.000 W
قطر لوله شعله پوش: 39 سانتی متر

دسته: