مشعل گازی گرم ایران مدل GNG-90/40-3900

سوخت مصرفی: گاز طبیعی
نحوه احتراق: سه مرحله ای
قدرت موتور: 11.000 W
برق مصرفی: سه فاز

دسته: