مشعل گازی گرم ایران مدل GNG-90/30M

سوخت مصرفی: گاز طبیعی
نحوه احتراق: مادولیتینگ
قدرت موتور: 7500
قطر لوله شعله پوش: 25.5 سانتی متر

دسته: