مشعل گازی گرم ایران مدل GNG-90-20-2450

سوخت مصرفی: گازطبیعی
نحوه احتراق: دو مرحله ای
قدرت موتور: 7500w
برق مصرفی: سه فاز

دسته: