مشعل گازی گرم ایران مدل GNG-90-20-1950

سوخت مصرفی: گازطبیعی
نحوه احتراق: دو مرحله ای
قدرت موتور: 5500w
برق مصرفی: سه فاز

دسته: