مشعل گازوئیل سوز هوفمات مدل SL3M/H

سوخت مصرفی: گازوئیل
نحوه احتراق: دو مرحله ای
قدرت الکتروموتور: 370 W
نوع موتور دمپر : SQN – 31

دسته: