مشعل گازوئیلی ایران رادیاتور مدل PDE1B-SP

سوخت مصرفی: گازوئیل
نحوه احتراق: دو مرحله ای
قدرت موتور: 1.5 KW
برق مصرفی: 3 فاز

دسته: