مشعل گازوئیلی ایران رادیاتور مدل PDE 2

سوخت مصرفی: گازوئیل
نحوه احتراق: دو مرحله ای
قدرت موتور: 3 KW
برق مصرفی: 3 فاز

دسته: