مشعل گازوئيل سوز گرم ایران مدل GNO 90

  • سوخت مصرفی: گازوئیل
  • نحوه احتراق: یک مرحله ای
  • قدرت موتور: 125 W
  • برق مصرفی: تک فاز
دسته: