مشعل گازوئيل سوز گرم ایران مدل GNO 90/4

  • سوخت مصرفی: گازوئیل
  • نحوه احتراق: دو مرحله ای
  • قدرت موتور: 450 W
  • برق مصرفی: تک فاز
دسته: