مشعل گازوئيل سوز گرم ایران مدل GNO 50

  • سوخت مصرفی: گازوئیل
  • نحوه احتراق: تک مرحله ای
  • قدرت موتور: 90 W
  • برق مصرفی: تک فاز
دسته: