مشعل دوگانه سوز گرم ایران مدل GND330-3300

سوخت مصرفی: گاز – گازوئیل
نحوه احتراق: دو مرحله ای
قدرت موتور: 7500 W
برق مصرفی: سه فاز

دسته: