مشعل دوگانه سوز گرم ایران مدل GND320-2450

سوخت مصرفی: گازطبیعی – گازوئیل
نحوه احتراق: دو مرحله ای
قدرت موتور: 7500w
برق مصرفی: سه فاز

دسته: