مشعل دوگانه سوز گرم ایران مدل GND-350

سوخت مصرفی: گاز – گازوئیل
نحوه احتراق: سه مرحله ای
قدرت موتور: 15.000 W

دسته: