مشعل دوگانه سوز گرم ایران مدل GND-315

سوخت مصرفی: گازطبیعی – گازوئیل

نحوه احتراق: دو مرحله ای

قدرت موتور: 4000w

برق مصرفی: سه فاز

دسته: