مشعل دوگانه سوز گرم ایران مدل GND-305

  • سوخت مصرفی: گازطبیعی – گازوئیل
  • نحوه احتراق: دو مرحله ای
  • قدرت موتور: 750 W
  • برق مصرفی: تک فاز
دسته: