مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل DP1B-SP

سوخت مصرفی: دوگانه سوز(گاز و گازوئیل)
نحوه احتراق: دو مرحله ای
قدرت موتور: 1.5 KW
برق مصرفی: 3 فاز

دسته: