مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل DP0-SP

  • سوخت مصرفی: گازطبیعی – گازوئیل
  • نحوه احتراق: یک مرحله ای
  • قدرت موتور: 1.1 W
  • برق مصرفی: سه فاز
دسته: