مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل DP 2A

سوخت مصرفی: دوگانه سوز(گاز و گازوئیل)
نحوه احتراق: دو مرحله ای
قدرت موتور: 2.2 KW
برق مصرفی: 3 فاز

دسته: