سطل و ملاقه چوبی

سطل و ملاقه چوبی سونا                                                                                                                                                                                      ساخت کشور چین